ALTERNATYWNE MYŚLENIE

Narzędzie „Alternatywne myślenie” pomaga dziecku wyjść poza pierwszą interpretację zdarzeń i przezwyciężyć trudne emocje. Pozwala przyjąć szerszą perspektywę nakierowaną na intencje innych osób i kontekst sytuacyjny zdarzenia.

Cel gry:

– nauka alternatywnego myślenia 

– radzenie sobie z sytuacjami trudnymi

– umiejętność kontroli emocji

– nauka empatii

– nauka obierania perspektywy innej osoby

Zestaw zawiera:

 8 kolorowych kart z problemowymi sytuacjami

 8 kart postaci

 32 karty alternatywnego myślenia

Cena:  55 zł +koszt wysyłki

Wysyłka:  16 zł Poczta Polska

WIĘCEJ O NARZĘDZIU “ALTERNATYWNE MYŚLENIE” MOŻNA PRZECZYTAĆ TUTAJ