SZKOLENIE ON-LINE

Szkolenie on-line

Szkolenie on-line skierowane do początkujących psychologów, poruszające kwestie regulacji prawnych, obowiązków i zadań, organizacji pracy, prowadzenia dokumentacji, współpracy z nauczycielami, rodzicami i instytucjami oraz typowych sytuacji problemowych.

NARZĘDZIA DRUKOWANE

Alternatywne myślenie

Narzędzie „Alternatywne myślenie” pomaga dziecku wyjść poza pierwszą interpretację zdarzeń i przezwyciężyć trudne emocje. Pozwala przyjąć szerszą perspektywę nakierowaną na intencje innych osób i kontekst sytuacyjny zdarzenia.

Pytajniaki

Karty sprzyjają wzajemnemu poznaniu się i pogłębieniu relacji. Ułatwiają zadawanie pytań i pozyskiwanie informacji, na tematy, o których w innych sytuacjach trudno byłoby rozmawiać.

Jestem kimś...!

Karty zachęcają do otwarcia się i mówienia o własnej osobie w nieoczywisty sposób. Dają możliwość rozmowy o marzeniach, niepokojach, trudnościach, sukcesach i wielu innych tematach, które często nas blokują.

Najtrudniejsze słowo

Karty służą do nauki bardzo trudnej umiejętności przepraszania. Sytuacje dotyczą typowych problemów, które zdarzają się w domu, w szkole i w kontaktach rówieśniczych.

Obszary wpływu

Korzystając z narzędzia „Obszary wpływu” możemy poruszyć z dzieckiem temat osobistego wpływu w czterech obszarach: przeżywania lęku, doświadczania złości, relacji z innymi oraz radzenia sobie z trudnościami.

Porozmawiajmy o szkole

Narzędzie „Porozmawiajmy o szkole” pomaga dzieciom opowiadanie o różnych obszarach związanych ze szkołą: relacjach z nauczycielami, kolegami i rodzicami (w kontekście szkoły), samopoczuciu, radzeniu sobie z nauką, zainteresowaniach itp.

Stany równowagi

Narzędzie „Stany równowagi” pomaga dzieciom w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami, w których doświadczają silnych emocji. Dostarcza wiedzy o różnych metodach samoregulacji

Czy to jest miłe?

Narzędzie „Czy to jest miłe?"rozwija empatię dziecka, zwraca uwagę na emocje i potrzeby swoje i innych osób. Wprowadza je w świat zasad społecznych, od razu tłumacząc im cel ich wprowadzenia.

NARZĘDZIA W FORMIE PDF

Sygnalizator emocji i potrzeb

Narzędzie, które pozwala prześledzić krok po kroku nasze reakcje w określonych sytuacjach, w konkretnej chwili, w tym momencie życia.

Relacje rówieśnicze i konflikty

Narzędzie to plik w formacie pdf do samodzielnego wydruku, który zawiera 24 karty z twierdzeniami na temat relacji rówieśniczych i konfliktów.

Rozwojownik dla młodzieży i dorosłych

Karty stanowią połączenie kart pracy i porcji informacji na temat samoregulacji, emocji, relacji, wysokiej wrażliwości

Zdrowa głowa

Zbiór 25 kart, skupionych wokół tematyki dbania o zdrowie psychiczne, wraz z omówieniem teoretycznym.

Dlaczego?

- Narzędzie zostało stworzone nie po to, by nauczyć przestrzegania zasad, ale by wspierać dzieci w ich zrozumieniu oraz ćwiczyć uwzględnianie różnych punktów widzenia.

Emocje

- „Emocje” to zbiór 96 plakietek z nazwami emocji pogrupowanych w 9 głównych kategorii: radość, zaskoczenie, strach, wstyd, wstręt, miłość, smutek, złość, spokój.