“Między nami” – pakiet

„Między nami” to zestaw ćwiczeń wspierających budowanie relacji z innymi i samym sobą. Docelowym odbiorcą jest nastolatek, który samodzielnie może przechodzić kolejne rozdziały oraz dorosły, który na bazie tekstów i ćwiczeń może skonstruować ciekawe zajęcia o charakterze terapeutycznym. 

Przykładowe tematy poruszane w publikacji “Między nami – relacje”:

-Podejmowanie decyzji
-Asertywność
-Komunikacja
-Cyberprzemoc
-Przyjaźń
-Radzenie sobie ze stresem
-Ciałopozytywność
-Różnice międzyludzkie i tolerancja
-Konflikty i przemoc
-Kontakt z psychologiem

Przykładowe tematy poruszane w publikacji “Między nami – emocje i zdrowie psychiczne”:

-Emocje  i stany (złość, smutek, wstyd, tęsknota, stres, frustracja, zazdrość)
-Self-care
-Mądre pomaganie
-Dojrzewanie 

Cena: 

“Między nami – relacje” – 69 zł + koszt wysyłki

“Między nami – emocje i zdrowie psychiczne” – 69 zł + koszt wysyłki

Cena regularna pakietu:  129 zł +koszt wysyłki

Wysyłka:  16 zł Poczta Polska

Wasze opinie: