NAJTRUDNIEJSZE SŁOWO

Do nauki bardzo trudnej umiejętności przepraszania można wykorzystać  karty „Najtrudniejsze słowo”. Każda z kart zawiera opis sytuacji problemowej oraz cztery elementy, które skłaniają dziecko do zastanowienia się nad różnymi aspektami zaistniałej sytuacji.

Konstrukcja narzędzia zachęca dziecko do:

-powiedzenia głośno co faktycznie się wydarzyło,

-zastanowienia się, jak ta sytuacja wpłynęła na innych i na wzajemne relacje,

-wymyślenia alternatywnych strategii poradzenia sobie w podobnej sytuacji następnym razem

– poszukiwania pomysłów co można zrobić, by zminimalizować skutki swojego zachowania. 

Sytuacje dotyczą typowych problemów, które zdarzają się w domu, w szkole i w kontaktach rówieśniczych. Można oczywiście bazować też na aktualnej sytuacji, jaką przeżywa dziecko.

Zestaw zawiera 24 kolorowe karty.

Cel gry:

– poprawa relacji rodzinnych i koleżeńskich

– rozwijanie empatii

– rozwijanie umiejętności przewidywania konsekwencji własnych działań

– branie odpowiedzialności za własne czyny 

Cena:  35 zł +koszt wysyłki

Wysyłka:  16 zł Poczta Polska

WIĘCEJ O NARZĘDZIU „NAJTRUDNIEJSZE SŁOWO” MOŻNA PRZECZYTAĆ TUTAJ