RELACJE RÓWIEŚNICZE I KONFLIKTY

Narzędzie, to plik w formacie pdf do samodzielnego wydruku, który zawiera 24 karty z twierdzeniami na temat relacji rówieśniczych i konfliktów. Został stworzony do pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym (ale można pokusić się o wykorzystanie z dziećmi młodszymi lub starszymi, zależnie od potrzeb i poziomu funkcjonowania). 

Zdania można podzielić na kilka, nierównolicznych, kategorii:

1. Mój wkład w relacje (w tym przyczynianie się do konfliktów): 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 14, 15, 18, 19

2. Zachowania sprzyjające/niesprzyjające konfliktom: 12, 16, 17

3. Odnoszenie do siebie: 6, 7, 9, 11, 20

4. Przekonania na temat zachowań innych osób:  10, 21

5. Czynniki sprzyjające rozwiązywaniu konfliktów: 22, 23, 24

Cena: 20 zł. (po dokonaniu wpłaty na konto otrzymujesz plik pdf na wskazany adres e-mail).

WIĘCEJ O NARZĘDZIU “RELACJE RÓWIEŚNICZE I KONFLIKTY” MOŻECIE PRZECZYTAĆ TUTAJ