Szkolenie dla początkujących psychologów (przed)szkolnych

NOWA EDYCJA!!!

To szkolenie jest dla Ciebie jeśli:

 • rozpoczynasz swoją pierwszą pracę w szkole lub przedszkolu i nie wiesz od czego zacząć.
 • masz za sobą krótką historię pracy w placówce oświatowej, ale nadal czujesz, że błądzisz.
 • gubisz się w gąszczu wymagań dotyczących Twojej pracy i chcesz wiedzieć jak radzą sobie inni. 
 • zastanawiasz się jak zbudować swoją pozycję w szkole oraz swoje relacje
  z uczniami, nauczycieli i rodzicami. 
 • szukasz sposobów, by ułatwić sobie pracę (także tą papierkową). 
 • poszukujesz zwięzłych informacji dotyczących wspierania dzieci i młodzieży borykających się z różnymi, najczęstszymi wyzwaniami rozwojowymi. 
 • chcesz posłuchać, co mówimy o pracy psychologa w szkole i przedszkolu
  z perspektywy naszego dziesięcioletniego doświadczenia zawodowego.  

 

 

Program szkolenia:

 1. Od czego zacząć? – wskazówki dotyczące pierwszego miesiąca w szkole/ przedszkolu.
 2. Etyka zawodu psychologa w kontekście systemu edukacji w tym zagadnienia związane z tajemnicą zawodową psychologa oraz dobrowolnością korzystania
  z pomocy psychologicznej. 
 3. Prawne aspekty pracy psychologa – MATERIAŁY DODATKOWE*
 4. Akty prawne i dokumenty wewnętrzne regulujące pracę psychologa (przed)szkolnego.
 5. Co nowego w prawie oświatowym? – MATERIAŁY DODATKOWE*
 6. Przygotowanie do kontroli kuratoryjnej. – MATERIAŁY DODATKOWE*
 7. Zadania psychologa (przed)szkolnego z omówieniem.
 8. Diagnoza psychologiczna w szkole. – MATERIAŁY DODATKOWE*
 9. Organizacja Wczesnego Wspomagania Rozwoju. –  – MATERIAŁY DODATKOWE*
 10. Obszary współpracy z instytucjami rządowymi i pozarządowymi: poradnie psychologiczno – pedagogiczne, ośrodki pomocy społecznej, policja, straż miejska, sąd rodzinny, fundacje i stowarzyszenia.
 11. Budowanie współpracy z rodzicami. 
 12. Budowanie współpracy z nauczycielami.
 13. Specyfika pracy psychologa w okresie zdalnego nauczania. 
 14. Zakończenie roku szkolnego – o czym warto pamiętać?
 15. Self care psychologa jako ochrona przed wypaleniem zawodowym.
 16. Najczęstsze zaburzenia psychiczne, trudności rozwojowe i wyzwania wieku przedszkolnego i szkolnego w pigułce – na co zwrócić uwagę oraz jak wspierać dziecko, rodziców, nauczycieli i rówieśników:
 • Pierwsza pomoc emocjonalna i ryzyko suicydalne – MATERIAŁY DODATKOWE*
 • Depresja
 • Zaburzenia lękowe
 • Zaburzenia odżywiania
 • Autyzm i Zespół Aspergera
 • Zaburzenie hiperkinetyczne (ADHD)
 • Mutyzm wybiórczy
 • Choroba tikowa
 • Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych
 • Specyficzne zaburzenia rozwoju językowego
 • Dziecko przewlekle chore
 • Niepełnosprawności: wzrokowa, słuchowa, ruchowa, intelektualna w stopniu lekkim
 • Dziecko uzdolnione
 • Dziecko cudzoziemskie
 • Odmowa chodzenia do szkoły

*materiały dodane w ramach aktualizacji szkolenia na rok szkolny 2023/2024

Kupując dostęp do szkolenia dostajesz wzory najpotrzebniejszych dokumentów:

 • Plan pracy psychologa szkolnego
 • Sprawozdanie z pracy psychologa szkolnego
 • Indywidualny Program Edukacyjno Terapeutyczny (IPET) 
 • Wielospecjalistyczna Ocena Funkcjonowania Ucznia (WOPFU)
 • Indywidualny program Wczesnego Wspomagania Rozwoju
 • Arkusz obserwacji dziecka (prowadzony w ramach WWR)
 • Program zajęć specjalistycznych
 • Ocena efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 • Zgoda na objęcie dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną
 • Informacja o przyznanych formach pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 • Informacja o uczniu 
 • Wniosek o wgląd w sytuację dziecka do sądu rodzinnego

Kupując opcję PREMIUM otrzymujesz dodatkowo:

 • Gra „Zawód psycholog” – prosta gra kooperacyjna przeznaczona do pracy z uczniami od 4 klasy szkoły podstawowej, która pozwoli w ciekawy i przystępny sposób omówić kim jest psycholog i jaką rolę pełni w szkole. Świetnie sprawdzi się pierwszych zajęciach prowadzonych przez psychologa zastępując nudny wykład i stwarzając okazję do integracji zespołu poprzez zaangażowanie we wspólną pracę. 
 • Plakaty psychologa i pedagoga szkolnego – 10 plakatów do wykorzystania w celu psychoedukacji, w tym normalizowania korzystania ze wsparcia specjalistów oraz rozmawianie o zdrowiu psychicznym. 
 • Narzędzie „Emocje” – zbiór 96 plakietek z nazwami emocji pogrupowanych w 9 głównych kategorii: radość, zaskoczenie, strach, wstyd, wstręt, miłość, smutek, złość, spokój. Pogrupowanie emocji w główne kategorie pozwala na wykorzystania narzędzia w procesie skalowania emocji np. od irytacji do wściekłości.
 • Narzędzie „Okiem kamery”zestaw 30 kart z motywem kliszy aparatu i taśmy filmowej. Każda karta w centralnym miejscu zawiera narysowaną  prostą, wieloznaczną  scenę społeczną. Zadanie polega na wypełnieniu wcześniejszych i kolejnych klatek tak, by stworzyć sensowną historię. Dokładny opis narzędzia znajdziesz tutaj 

Wasze opinie: