Szkolenie dla początkujących psychologów (przed)szkolnych

To szkolenie jest dla Ciebie jeśli:

 • rozpoczynasz swoją pierwszą pracę w szkole lub przedszkolu i nie wiesz od czego zacząć.
 • masz za sobą krótką historię pracy w placówce oświatowej, ale nadal czujesz, że błądzisz.
 • gubisz się w gąszczu wymagań dotyczących Twojej pracy i chcesz wiedzieć jak radzą sobie inni. 
 • zastanawiasz się jak zbudować swoją pozycję w szkole oraz swoje relacje
  z uczniami, nauczycieli i rodzicami. 
 • szukasz sposobów, by ułatwić sobie pracę (także tą papierkową). 
 • poszukujesz zwięzłych informacji dotyczących wspierania dzieci i młodzieży borykających się z różnymi, najczęstszymi wyzwaniami rozwojowymi. 
 • chcesz posłuchać, co mówimy o pracy psychologa w szkole i przedszkolu
  z perspektywy naszego dziesięcioletniego doświadczenia zawodowego.  

 

 

Program szkolenia:

 1. Od czego zacząć? – wskazówki dotyczące pierwszego miesiąca w szkole/ przedszkolu.
 2. Etyka zawodu psychologa w kontekście systemu edukacji w tym zagadnienia związane z tajemnicą zawodową psychologa oraz dobrowolnością korzystania
  z pomocy psychologicznej. 
 3. Akty prawne i dokumenty wewnętrzne regulujące pracę psychologa (przed)szkolnego.
 4. Zadania psychologa (przed)szkolnego z omówieniem. 
 5. Obszary współpracy z instytucjami rządowymi i pozarządowymi: poradnie psychologiczno – pedagogiczne, ośrodki pomocy społecznej, policja, straż miejska, sąd rodzinny, fundacje i stowarzyszenia.
 6. Budowanie współpracy z rodzicami. 
 7. Budowanie współpracy z nauczycielami.
 8. Specyfika pracy psychologa w okresie zdalnego nauczania. 
 9. Zakończenie roku szkolnego – o czym warto pamiętać?
 10. Self care psychologa jako ochrona przed wypaleniem zawodowym.
 11. Najczęstsze zaburzenia psychiczne, trudności rozwojowe i wyzwania wieku przedszkolnego i szkolnego w pigułce – na co zwrócić uwagę oraz jak wspierać dziecko, rodziców, nauczycieli i rówieśników:
 • Depresja
 • Zaburzenia lękowe
 • Zaburzenia odżywiania
 • Autyzm i Zespół Aspergera
 • Zaburzenie hiperkinetyczne (ADHD)
 • Mutyzm wybiórczy
 • Choroba tikowa
 • Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych
 • Specyficzne zaburzenia rozwoju językowego
 • Dziecko przewlekle chore
 • Niepełnosprawności: wzrokowa, słuchowa, ruchowa, intelektualna w stopniu lekkim
 • Dziecko uzdolnione
 • Dziecko cudzoziemskie
 • Odmowa chodzenia do szkoły

Kupując dostęp do szkolenia dostajesz wzory najpotrzebniejszych dokumentów:

 • Plan pracy psychologa szkolnego
 • Sprawozdanie z pracy psychologa szkolnego
 • Indywidualny Program Edukacyjno Terapeutyczny (IPET) oraz Indywidualny Program Edukacyjny z wyłączeniem Programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWR)
 • Wielospecjalistyczna Ocena Funkcjonowania Ucznia (WOPFU)
 • Program zajęć specjalistycznych
 • Ocena efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 • Zgoda na objęcie dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną
 • Informacja o przyznanych formach pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 • Informacja o uczniu 
 • Wniosek o wgląd w sytuację dziecka do sądu rodzinnego

Kupując opcję PREMIUM otrzymujesz dodatkowo:

 • Karty pracy pdf “Zdrowa głowa” zbiór 25 kart, skupionych wokół tematyki dbania o zdrowie psychiczne, wraz z omówieniem teoretycznym. Treści przeznaczone są dla dzieci w wieku ok. 8- 12 lat (dokładny opis znajdziesz tutaj https://iweztusiedogadaj.pl/zdrowa-glowa/).
 • Karty pracy pdf “Rozwojownik dla młodzieży i dorosłych”, które stanowią połączenie kart pracy i porcji informacji na temat samoregulacji, emocji, relacji, wysokiej wrażliwości, przeznaczone są dla młodzieży oraz osób dorosłych (dokładny opis znajdziesz tutaj https://iweztusiedogadaj.pl/rozwojownik-dla-mlodziezy-i-doroslych/).
 • Narzędzie “Relacje rówieśnicze i konflikty”,  plik w formacie pdf do samodzielnego wydruku, który zawiera 24 karty z twierdzeniami na temat relacji rówieśniczych i konfliktów (dokładny opis znajdziesz tutaj https://iweztusiedogadaj.pl/relacje-rowiesnicze-i-konflikty/).

 

W opcji PREMIUM narzędzia o łącznej wartości 109 zł. dostajesz w cenie 50 zł.