Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest Sprzedawca Aleksandra Świdzikowska. Dane są lub mogą być przetwarzane w celach oraz na podstawach wskazanych szczegółowo w polityce prywatności (np. realizacja umowy, marketing bezpośredni). Polityka prywatności zawiera pełną informację na temat przetwarzania danych przez administratora wraz z prawami przysługującymi osobie, której dane dotyczą. Szybki kontakt z administratorem: iweztusiedogadaj@gmail.com

Definicje:

Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Administrator – Aleksandra Świdzikowska, zamieszkała w Bartodziejach 110 26-631 Jastrzębia, będąca osobą fizyczną i nieprowadząca działalności gospodarczej, współwłaścicielka strony internetowej iweztusiedogadaj.pl. Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem: iweztusiedogadaj@gmail.com

Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://iweztusiedogadaj.pl/, niepodlegająca pod działalność gospodarczą.

Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony

„Newsletter” lub „usługa Newsletter” – oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie listów elektronicznych. Dzięki nim Administrator informuje o wydarzeniach, usługach, produktach i innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora i /lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego celu Administratora.

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które użytkownik sam poda (za wyjątkiem – w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania, o czym mowa poniżej). Podczas wizyty na stronie, automatycznie zbierane są dane dotyczące samej wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o użytkownikach, lub do personalizacji zawartości strony w celu jej ulepszenia. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania stroną i zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej i nie są kojarzone z danymi poszczególnych użytkowników.

LOGI SERWERA

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje jest strona.

Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzystasz.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i są wykorzystywane jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych. 

Ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 Jesteśmy administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli użytkownik składa zamówienie w celu dokonania zakupu to przetwarzamy jego dane, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres – do wysyłki zamówionych produktów.

 Dane osobowe podane przy składaniu zamówienia będą wykorzystywane jedynie na potrzeby realizacji zamówienia, wysyłki, wystawienia rachunku oraz wysłania wiadomości elektronicznej potwierdzającej nadanie przesyłki.

Jeżeli w związku ze złożonym zamówieniem, użytkownik chce otrzymać fakturę, to w tym celu przetwarzamy jego dane osobowe w zakresie niezbędnym do jej wystawienia. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym przypadku jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury. Ponadto, wszystkie wystawione faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej, w związku z czym  dane w sposób naturalny będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa.

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

 Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale w niektórych, uzasadnionych przypadkach jest niezbędne do nawiązania umowy i zrealizowania składanych zamówień

Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania wysyłki zakupionych przedmiotów. Imię i nazwisko, adres, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki. Aktualnie dokonujemy doręczenia zamówionych produktów wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.

KOMENTARZE

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Jeśli użytkownik dodaje komentarz do artykułu lub wystawi opinię o produkcie, to podane dane przechowywane będą na serwerze w celu moderowania i zarządzania komentarzami.

Jeśli zostawia komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.

Komentarz lub opinia będą publicznie dostępne na stronie przez czas jej dostępności w Internecie, chyba że wcześniej użytkownik zażąda usunięcia komentarza lub opinii.

KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY

Kontaktując się z nami, użytkownik w sposób naturalny przekazuje nam swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności adres e-mail oraz imię i nazwisko. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego.

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Użytkownik ma prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadził (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z jego strony.

Jeśli użytkownik wyśle wiadomość przez formularz kontaktowy – to podane dane nie zostaną wykorzystane, aby zapisać go na newsletter, ale mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, jeśli będzie wymagała tego odpowiedź na jego e-maila. Dane te przechowywane są w skrzynce e-mailowej w celach zarządzania pocztą oraz wysłania odpowiedzi e-mailowej, na jego wiadomość. Osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu.

NEWSLETTER

Zapisując się do newslettera, użytkownik przekazuje nam swoje imię oraz adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.

Ponadto, nasz system wykorzystywany do obsługi newslettera, zapisuje  numer IP, z którego korzystał użytkownik, zapisując się do newslettera, określa jego przybliżoną lokalizację, klienta poczty, z której korzysta do obsługi poczty e-mail oraz śledzi jego działania podejmowane w związku z wysyłanymi do niego wiadomościami. W związku z tym, posiadamy również informacje, które wiadomości otworzył, w ramach których wiadomości kliknął w linki itp.

Administrator niniejszym informuje, że korzysta z systemu do wysyłki newslettera MailerLite, którego dostawcą jest UAB „MailerLite” z siedzibą w Wilnie, Litwa. Podmiot ten gwarantuje poufność danych przechowywanych w jego bazie i na jego serwerach znajdujących się na Litwie. Podmiot ten gwarantuje wypełnianie obowiązków nałożonych przez RODO.

Jeśli użytkownik nie życzy sobie otrzymywania od nas Newslettera, może wycofać swoją zgodę na jego wysyłanie – wystarczy, że w dowolnym mailu z naszym newsletterem kliknie link “Anuluj Subskrypcję” na samym końcu maila.

PLIKI COOKIES:

Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Powyższe fragmenty polityki Cookies chronione są prawami autorskimi, które przysługują IAB Polska i zostały zaczerpnięte ze strony http://wszystkoociasteczkach.pl/.

INNE TECHNOLOGIE DO ZBIERANIA DANYCH

Administrator stosuje technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

Rejestr zdarzeń na serwerze, na którym przechowywana jest strona – podczas korzystania ze Strony, niektóre informacje dotyczące Użytkowników są automatycznie zapisywane i przekazywana do serwera, na którym przechowywana jest Strona.  Zapisywane są m.in. adres IP Użytkownika, adresy odwiedzonych podstron, czas dokonania zdarzenia, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

Kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.

Administrator niniejszym informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

– UAB „MailerLite”, Paupio str. 46, Wilno, Republika Litwy – w celu wysyłki newslettera i korzystania z systemu mailingowego MailerLite

– LH Sp. Z o. o. NIP 7831711517 KRS 0000503852 , ul. Pamiątkowa 2/56, 61-512 Poznań – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze

– Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa NIP: 525-000-73-13

POWIĄZANIA Z INNYMI STRONAMI

Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o użytkowniku, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować jego interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie jego interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiada konto i jest zalogowany w tamtej witrynie.

 PO CO ZBIERAMY DANE:

 Przetwarzamy dane użytkownika w celu:

– Świadczenia usług oferowanych w Sklepie

– Realizacji zamówień

– Moderowania i zarządzania komentarzami

– Wysyłki newslettera

– obsługi odpowiedzi/zapytania przesłanego przez formularz kontaktowy lub bezpośrednio drogą elektroniczną 

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ UŻYTKOWNIKOWI?

Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo do:

–żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
–wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
–cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziła taką zgodę,
–wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

PODSTAWA PRAWNA

 Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się pisząc pod adres: iweztusiedogadaj@gmail.com

 Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne, bądź prawa międzynarodowego, obligują nas do retencji danych.

Przysługuje nam prawo do udostępnienia danych osobowych Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Treść Polityki Prywatności może zostać zmieniona, jeśli wymagać będzie tego prawo, zmieni się treść i funkcje strony lub jeśli aktualna wersja wymagać będzie udoskonalenia.