Recenzujemy

Mandat za złe zachowanie

“Szkolny mandat” to  pozycja wśród pomocy terapeutycznych, co do której miałam duże oczekiwania. Ciągle brakuje mi narzędzi, które dotykałyby tematyki relacji społecznych, dobrych kart pracy lub gier. Dwutomowy zbiór kart “Szkolnego mandatu” zwrócił moją uwagę, szczególnie ze względu na grupę docelową: uczniów łamiących regulamin szkolny, nieprzygotowanych do zajęć lub z problemami wychowawczymi. Nie są to łatwe tematy do pracy, bo już na wstępie zazwyczaj pracujemy z oporem dziecka. Jak przełamać tę początkową niechęć i uzyskać efekt, który zadowalałby i dziecko i dorosłego?

"Szkolny mandat" to zbiór kart pracy dotykających następujących problemów:

– nieprzestrzeganie regulaminu szkolnego,
– niepunktualność,
– ignorowanie poleceń nauczyciela,
– głośne zachowanie podczas lekcji,
– obrażanie, dokuczanie,
– brak zadania domowego,
– brak przyborów szkolnych,

– zaśmiecanie klasy, szkoły,
– rzucanie przedmiotami w klasie, w szkole,
– używanie urządzeń elektronicznych podczas lekcji,
– niszczenie mienia szkolnego,
– palenie papierosów na terenie szkoły,
– odpisywanie, okłamywanie. 

Tom 2 jest uzupełnieniem i rozszerzeniem tematów, które pojawiają się w tomie 1. 

Mimo, że sam tytuł nie niesie ze sobą pozytywnych skojarzeń (mandat, wina, kara…), to każda z kart w sposób humorystyczny, lekki i przyjemny dla ucznia przybliża dany problem. Skłania go do analizy sytuacji i stawia go przed wyzwaniem szukania rozwiązania. Daje czas do namysłu nad przyczynami wprowadzenia pewnych zasad społecznych i rozumienia konsekwencji ich nieprzestrzegania. Dziecko robi to poprzez rysowanie plakatów, projektowanie znaków ostrzegawczych, tworzenie opowiadań lub haseł reklamowych. Ma też okazję pisać listy do swoich bliskich czy osób, które skrzywdziło lub wytycznych/porad dla innych, by byli w stanie pomóc mu w pokonywaniu trudności.  

Całość jest ciekawą propozycją dla nauczycieli i rodziców do pracy z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze. Przydatne jest w prowadzeniu treningów umiejętności społecznych lub szkolnych zajęć profilaktycznych. Może być również pomocą w indywidualnych rozmowach z dzieckiem po pojawieniu się problemu lub jeszcze przed jego wystąpieniem. Propozycją autorów jest, aby daną kartę przekazywać do domu wraz z informacją do rodziców o przyczynie otrzymania przez dziecko mandatu. 

Czy taki mandat jest skuteczny?

Na pewno stanowi alternatywę w pracy nad pojawiającymi się problemami. Bez zbędnego nadęcia i stwarzania niepotrzebnych barier w kontakcie. Często humorystycznie, a zarazem mocno podkreślając istotę problemu. 

Choć nie ma u mnie oczekiwanego zachwytu nad “Mandatami”, to na pewno jest to wartościowa pozycja dla nauczycieli i rodziców. 

Autor: Małgorzata Bojanko

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *