• Mądrzymy się

  NEURORÓŻNORODNOŚĆ CZYLI WŁAŚCIWIE CO?

  Spopularyzowanie pojęcia NEURORÓŻNORODNOŚCI przypisuje się australijskiej socjolożce Judy Singer zajmującej się tematyką spektrum autyzmu. CO TO JEST “NEURORÓŻNORODNOŚĆ”? Jest to słowo używane w celu podkreślenia różnorodności ludzkich mózgów w różnych obszarach funkcjonowania: uwagi, pamięci, przetwarzania bodźców sensorycznych, wrażliwości,…

 • Mądrzymy się

  ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU

  Coraz więcej rozumiemy. Przestajemy mówić , że autyzm to choroba. Zaczynamy dostrzegać odmienne potrzeby dzieci w spektrum. Widzimy ich szczególną wrażliwość. Wiemy, że często tradycyjne warunki systemu edukacji, to nie są optymalne warunku dla ich rozwoju (dla wielu typowych dzieci…

 • Mądrzymy się

  “TAK SIĘ NIE DA!” – CO TO MOŻE OZNACZAĆ?

  Kto z nas w procesie wspierania dzieci nie spotkał się kiedykolwiek ze ścianą. Mówiąc ściana mam na myśli wszystkie „nie da się”, „tak nie można”, „to się nie uda” itp. wypowiadane przez dorosłych, których próbowaliśmy zaangażować w pracę na rzecz dziecka. Mogli to być nauczyciele,…

 • Mądrzymy się

  GDYBY MÓC PRZENIEŚĆ SIĘ W CZASIE…

  Gdybym w magiczny sposób mogła przenieść się w czasie i porozmawiać z sobą samą w momencie rozpoczęcia pracy w oświacie powiedziałabym sobie: 🗨Zaufaj temu, czego uczyłaś się na studiach. Zaufaj swojej intuicji. Wiele osób będzie miało pomysł na to, jak ma wyglądać Twoja…

 • Mądrzymy się

  OBOWIĄZKI PSYCHOLOGA A OBOWIĄZKI PEDAGOGA

  CO MÓWI ROZPORZĄDZENIE… Rozporządzenie o pomocy psychologicznej w placówkach oświaty wrzuca psychologów i pedagogów do jednego wora. Wskazuje na te same obowiązki dla jednego i drugiego (ROZPORZĄDZENIE M E N w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach). Taka sprawa nam…

 • Mądrzymy się

  TRUDNOŚCI W RELACJACH SPOŁECZNYCH

  Trudności w relacjach społecznych mogą mieć wiele przyczyn i mechanizmów podtrzymujących ich występowanie. Czasem jest tak, że dziecko nie wie jak ma się zachować. Czasem wie, ale nie potrafi spontanicznie tego zrobić, nie ma zautomatyzowanych ścieżek. Wtedy wchodzimy my z naszym treningiem umiejętności społecznych.…

 • Recenzujemy

  EMPATIA

  Ta książka mi się podoba! Nawet bardzo. I trochę żałuję, że nie pracuję akurat z tą grupą wiekową, do której jest adresowana (6-9 lat). …to mógłby być koniec tej recenzji: sama esencja. Kto się zastanawia – niech przestanie i zamawia. Dla tych, którzy chcą być bardziej…