Mądrzymy się

NEURORÓŻNORODNOŚĆ CZYLI WŁAŚCIWIE CO?

Spopularyzowanie pojęcia NEURORÓŻNORODNOŚCI przypisuje się australijskiej socjolożce Judy Singer zajmującej się tematyką spektrum autyzmu.

CO TO JEST "NEURORÓŻNORODNOŚĆ"?

Jest to słowo używane w celu podkreślenia różnorodności ludzkich mózgów w różnych obszarach funkcjonowania: uwagi, pamięci, przetwarzania bodźców sensorycznych, wrażliwości, sposobu wchodzenia w interakcje społeczne, wzorców komunikacji itp., z jednoczesnym uniknięciem nadawania im rangi choroby czy zaburzenia.


Początkowo termin ten używany był w odniesieniu do osób rozwijających się w spektrum autyzmu. Obecnie rozszerza się on również na inne grupy osób np. z ADHD czy dysleksją.

Zwolennicy posługiwania się terminem neuroróżnorodności postulują odejście od ujmowania odmienności w funkcjonowaniu układu nerwowego jako choroby z koniecznością jej leczenia w zamian za to dążą do rozwinięcia sieci wsparcia społecznego umożliwiającego możliwie samodzielne i satysfakcjonujące życie z uwzględnieniem odmienności funkcjonowania tych grup osób.

KONFERENCJA

W kwietniu odbędzie się kolejna już edycja konferencji Neuroiróżnorodni oraganizowanej przez Akademię Górnośląską, którą w tym roku objęłyśmy patronatem. Wiodący temat to edukacja osób w spektrum. Bardzo nam bliski więc zachęcamy do zapoznania się z programem i dołączenia.

 

 

Autor: Aleksandra Świdzikowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *