Recenzujemy

Ośmielić nieśmiałość

Dzisiaj kilka słów o książce, a właściwie o programie profilaktycznym (jednym z rekomendowanych m.in. przez ORE i PARPA) poruszającym temat nieśmiałości u dzieci.

“Przezwyciężanie nieśmiałości u dzieci” Małgorzaty Zabłockiej, to nie jest nowa pozycja (2008r.), ale dla mnie jest to miłe zaskoczenie.

Książka zawiera:

  • Jasne, dosyć zwięzłe i klarowne omówienie problemu nieśmiałości u dzieci.
  • Koncepcję diagnozowania sytuacji społecznej dzieci nieśmiałych wraz z gotowymi narzędziami do zastosowania w klasie szkolnej lub innej grupie.
  • Program przezwyciężania nieśmiałości u dzieci 10-12 letnich (15 scenariuszy zajęć trwających po 1,5 godz) wraz z oceną skuteczności oddziaływań.
  • Wskazówki dla realizatorów programu.

Czemu ten program do mnie przemawia?

Jest kompletny. Zawiera nie tylko zestaw scenariuszy z bardzo jasno opisanymi ćwiczeniami, ale także plik załączników, czyli kart pracy i pomocy ułatwiających przeprowadzenie zajęć.

Każdy scenariusz zawiera właściwe ćwiczenia związane z nabywaniem określonych umiejętności, ale także zabawy ruchowe pozwalające uwolnić napięcie i po prostu poczuć się dobrze.

Program przeprowadza dzieci przez proces nabywania wiedzy o sobie, swoich emocjach i myślach oraz kieruje je w stronę  bardziej optymistycznego myślenia na temat siebie i motywów zachowania innych osób.

Autorka odwołuje się do założeń Porozumienia bez Przemocy i języka empatii. Podkreśla potrzebę używania osobistego języka przez osoby pracujące z dziećmi i pokazuje jak uczyć dzieci mówienia o sobie, swoich emocjach, potrzebach i prośbach. 

Książka zawiera opis trudności jakie mogą pojawić się podczas realizacji programu. W tej części autorka również odwołuje się do wolnych od przemocy sposobów radzenia sobie z nimi. Podkreśla rolę empatycznego zrozumienia, autentyczności w relacji z dziećmi oraz akceptacji. 

Widzę potencjał tego programu w pracy z innymi trudnościami dzieci. Zawiera on ćwiczenia, które sprawdzą się w pracy z dziećmi lękowymi, ale także takimi, które postrzegają sytuacje społeczne i intencje innych w sposób czarno – biały. Pozwala pracować nad zmianą niekonstruktywnego myślenia. Może stanowić inspirację do pracy z klasą, w której chcemy poprawić wzajemne relacje, usprawnić komunikację lub uwrażliwić dzieci na potrzeby innych.

Autor: Aleksandra Świdzikowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *