Recenzujemy

JAK ROZMAWIAĆ Z DZIECKIEM O ROZWIĄZYWANIU KONFLIKTÓW? (polecajki narzędziowe)

Przedstawiamy Wam kilka sprawdzonych propozycji narzędzi, które możecie wykorzystać w pracy z dziećmi nad rozwiązywaniem konfliktów: 

“JAK NAUCZYĆ ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW. SCENARIUSZE LEKCJI I KARTY PRACY DLA UCZNIÓW” D. COVAN, S. PALOMARES, D. SCHILLING

„ROZSTRZYGANIE KONFLIKTÓW. STRATEGIE, ĆWICZENIA I PSYCHODRAMA DLA DZIECI” S. PALOMARES, T. AKIN.

OBIE KSIĄŻKI SZCZEGÓLNIE PRZYDATNE PRZY PRACY ZE STARSZYMI DZIEĆMI I Z MŁODZIEŻĄ. ZAWIERAJĄ GOTOWE SCENARIUSZE, NA BAZIE KTÓRYCH MOŻNA PROWADZIĆ WARSZTATY PROFILAKTYCZNE LUB LEKCJE WYCHOWAWCZE. WZBOGACONE O KARTY PRACY ORAZ MATERIAŁY PSYCHOEDUKACYJNE.

PORUSZAJĄ TEMATY: ASERTYWNOŚCI, KONTROLI STRESU, MEDIACJI RÓWIEŚNICZYCH, AKTYWNEGO SŁUCHANIA, PRZEPRASZANIA, DZIELENIA ITP.

“MINIMEDJACJE Z DZIEĆMI. O DZIELENIU SIĘ, DOCENIANIU, PRZEPRASZANIU I ŚWIĘTOWANIU” KATARZYNA DWORCZYK.

KSIĄŻKA ZAWIERA 20 OPOWIADAŃ NA TEMAT WAŻNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU KOMUNIKACJI, ZACHOWAŃ SPOŁECZNYCH, ROZUMIENIA EMOCJI I POTRZEB. W TEMACIE NAUKI ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW JEST TO “ZDOBYWAMY SPRAWNOŚĆ POSZUKIWACZY ROZWIĄZAŃ”.

KAŻDY ROZDZIAŁ SKŁADA SIĘ Z HISTORII BLISKIEJ DOŚWIADCZENIOM DZIECKA, KILKU PROPOZYCJI ZADAŃ DO WSPÓLNEGO WYKONANIA ORAZ KRÓTKIEJ CZĘŚCI TEORETYCZNEJ DLA OSOBY DOROSŁEJ. 

KSIĄŻKA OPARTA NA ZAŁOŻENIACH POROZUMIENIA BEZ PRZEMOCY POKAZUJE, ŻE MOŻEMY UCZYĆ DZIECI ŻYĆ WŚRÓD LUDZI ODWOŁUJĄC SIĘ DO POTRZEB, UCZĄC DBAĆ O SIEBIE ORAZ EMPATII DLA INNYCH ZAMIAST STRASZYĆ, KARAĆ, NAGRADZAĆ I ZAWSTYDZAĆ.

“KŁÓCIMY SIĘ, GODZIMY SIĘ” SERIA AKCEPTUJĘ, CO CZUJĘ. AUTOR: I. FILLIOZAT, V. RIEFOLO, C.ROJZMAN, CLOTKA

KSIĄŻKA „KŁÓCIMY SIĘ, GODZIMY SIĘ” TO SKARBNICA KART PRACY O TEMATYCE ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW. ZNAJDZIECIE TU PONAD 60 STRON ZADAŃ ZWIAZANYCH Z TYM TEMATEM: WYCINANEK, UZUPEŁNIANEK, NAKLEJEK, SZYFROWANEK, REBUSÓW ITP. DOSKONAŁE SZCZEGÓLNIE DO PRACY
Z DZIECKIEM Z NAUCZANIA POCZĄTKOWEGO. DODATKOWYM PLUSEM JEST CZĘŚĆ PSYCHOEDUKACYJNA PRZEZNACZONA DLA RODZICÓW.

W NASZYM SKLEPIE OCZYWIŚCIE TEŻ ZNAJDZIECIE KONKRETNY MATERIAŁ O TEJ TEMATYCE.

„RELACJE RÓWIEŚNICZE I KONFLIKTY”

TO 24 KARTY STWORZONE DO PRACY Z DZIEĆMI W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM (ALE MOŻNA POKUSIĆ SIĘ O WYKORZYSTANIE Z DZIEĆMI MŁODSZYMI LUB STARSZYMI, ZALEŻNIE OD POTRZEB I POZIOMU FUNKCJONOWANIA). 

ZDANIA MOŻNA PODZIELIĆ NA KILKA, NIERÓWNOLICZNYCH, KATEGORII:

  1. MÓJ WKŁAD W RELACJE 
  2. ZACHOWANIA SPRZYJAJĄCE/NIESPRZYJAJĄCE KONFLIKTOM
  3. ODNOSZENIE DO SIEBIE
  4. PRZEKONANIA NA TEMAT ZACHOWAŃ INNYCH OSÓB
  5. CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE ROZWIĄZYWANIU KONFLIKTÓW

„NAJTRUDNIEJSZE SŁOWO”.

DO NAUKI BARDZO TRUDNEJ UMIEJĘTNOŚCI PRZEPRASZANIA MOŻNA WYKORZYSTAĆ  KARTY „NAJTRUDNIEJSZE SŁOWO”.

SYTUACJE DOTYCZĄ TYPOWYCH PROBLEMÓW, KTÓRE ZDARZAJĄ SIĘ W DOMU, W SZKOLE I W KONTAKTACH RÓWIEŚNICZYCH.

„ALTERNATYWNE MYŚLENIE”

DO KŁÓTNI NIEKIEDY DOPROWADZA SZYBKA ANALIZA SYTUACJI I INTERPRETACJA CZYJEGOŚ ZACHOWANIA JAKO CELOWEGO I NASTAWIONEGO PRZECIW NAM.

 NARZĘDZIE „ALTERNATYWNE MYŚLENIE” POMAGA DZIECKU WYJŚĆ POZA TĘ PIERWSZĄ INTERPRETACJĘ I PRZEZWYCIĘŻYĆ TRUDNE EMOCJE. POMAGA PRZYJĄĆ SZERSZĄ PERSPEKTYWĘ NAKIEROWANĄ NA INTENCJE INNYCH OSÓB I KONTEKST SYTUACYJNY ZDARZENIA.

Zapraszamy do naszego sklepu: KLIK

POJEDYNCZYCH ROZDZIAŁÓW, CZY ILUSTRACJI DOTYCZĄCYCH ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW, MOŻECIE ZNALEŹĆ RÓWNIEŻ W TYCH PUBLIKACJACH:

„WCZEŚNIEJ TERAZ PÓŹNIEJ” A. JAROSZ

„WCZEŚNIEJ TERAZ PÓŹNIEJ” A. JAROSZ ZACHĘCA DZIECI DO TWORZENIA HISTORII RYSUNKOWYCH. ZNAJDĄ SIĘ TU RÓWNIEŻ SCENY Z TEMATYKI KONFLIKTÓW. INTERESUJEMY TEMATEM ORAZ WPROWADZAMY DZIECKO W ŚWIAT MYSLENIA PRZYCZYNOWO-SKUTKOWEGO.

„KŁOPOTY TYMONA” M. GUT

JEŚLI SZUKACIE OPOWIADANIA, NA KTÓRYM MOŻECIE BAZOWAĆ PODCZAS PRACY Z DZIEĆMI NAD ROZWIĄZYWANIEM KONFLIKTÓW – ZNAJDZIECIE JE W KSIĄŻECZCE „KŁOPOTY TYMONA” M. GUT
W ROZDZIALNE „KŁÓTNIA”

„SKILLSTREAMING” GOLDSTEIN

„SKILLSTREAMING” GOLDSTEINA jest UWAŻANY ZA PODSTAWOWY PODRĘCZNIK NAUKI UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH. ROZPISANE SĄ TU KROK PO KROKU UMIEJĘTNOŚCI PRZYDATNE UCZNIOWI/MŁODEMU CZŁOWIEKOWI W ŻYCIU SPOŁECZNYM NP. UNIKANIE KŁOPOTÓW, UNIKANIE BÓJEK ODPOWIADANIE NA SKARGĘ, PRZEPRASZANIE I INNE.

„KOMIKS SPOŁECZNY” A. JAROSZ

O TYM SAMYM TYTULE ROZDZIAŁ OPRACOWANY ZOSTAŁW „KOMIKSIE SPOŁECZNYM” A. JAROSZ. JEDNAK DLA ODMIANY, TYM RAZEM ZOSTAŁ PRZEDSTAWIONY KONFLIKT DZIECKA Z RODZICAMI. 

„KŁOPOTY TYMONA” M. GUT

JEŚLI SZUKACIE OPOWIADANIA, NA KTÓRYM MOŻECIE BAZOWAĆ PODCZAS PRACY Z DZIEĆMI NAD ROZWIĄZYWANIEM KONFLIKTÓW – ZNAJDZIECIE JE W KSIĄŻECZCE „KŁOPOTY TYMONA” M. GUT
W ROZDZIALNE „KŁÓTNIA”

„HISTORYJKI Z OBRAZKAMI” M. HINZ

TEMATYKA ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW PORUSZANA JEST CZĘSTO WE WSZELKIEGO RODZAJU HISTORYJKACH OBRAZKOWYCH (TYPU: UŁÓŻ HISTORIĘ W KOLEJNOŚCI).

TU W: „HISTORYJKI Z OBRAZKAMI” M. HINZ

„UMIEJĘTNOŚCI SPOŁĘCZNE. TRENING DLA DZIECI” N. DANIELS

Z MŁODSZYMI DZIEĆMI MOŻEMY SIĘGNĄĆ DO „UMIEJĘTNOŚCI SPOŁĘCZNE. TRENING DLA DZIECI” N. DANIELS. ZNAJDZIECIE TU KRÓTKI ROZDZIAŁ „PÓJDŹMY NA KOMPROMIS!” UCZĄCY RADZENIA SOBIE Z KŁÓTNIAMI RÓWIEŚNICZYMI.

Autor: Małgorzata Bojanko

Autor: Aleksandra Świdzikowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *