Inspirujemy

Obszary wpływu – nauka dystansowania się dla dzieci i młodzieży

Jednym z ważnych elementów dbania o swoje zdrowie psychiczne i szczęście jest umiejętne różnicowanie tego na co mamy wpływ od tego, co pozostaje poza  strefą naszego oddziaływania.

Dotyczy to zarówno obszaru naszych przeżyć (pojawiania się emocji oraz ich przeżywania), świata myśli (przekonań i ich wiarygodności), relacji z innymi (tego co do relacji wnosi ktoś inny oraz tego za co ja ponoszę odpowiedzialność) oraz radzenia sobie z trudnościami i osobistego szczęścia (nieprzewidywalności zdarzeń i reagowania na nie).

Korzystając z narzędzia „Obszary wpływu” poruszam z dziećmi temat osobistego wpływu w czterech obszarach: przeżywania lęku, doświadczania złości, relacji z innymi oraz radzenia sobie z trudnościami.

Zestaw zawiera:

  • Dwie plansze (to zależy ode mnie/to nie zależy ode mnie) do segregowania stwierdzeń zależnie od tego, czy coś znajduje się w naszej strefie wpływu czy poza nią.
  • 40 kartoników ze stwierdzeniami (po 10 w każdej z czterech kategorii, każda kategoria oznaczona innym kolorem), które obejmują:
    Lęk

    Złość
    Relacje
    Radzenie sobie 

W każdej kategorii znajdują się stwierdzenia, które mówią o tym o czym możemy decydować, co możemy ćwiczyć i zmieniać oraz takie zdania, które odnoszą się do tego, co zależy od innych lub jest po prostu fizjologią naszego organizmu. 

Zadaniem młodego człowieka jest podzielenie stwierdzeń na takie, które mówią o tym na co on wpływa oraz na takie, które mówią o tym co warto puścić, aby nie marnować energii.

Obszar lęku

Dziecko, przy wsparciu terapeuty, dowiaduje się, że lęk przeżywa każdy niezależnie od woli i każdy może obawiać się innych rzeczy mimo, że tego nie chce. Zyskuje wiedzę, że w ciele automatycznie zachodzą pewne reakcje, że każdemu czasem przychodzą do głowy straszne myśli, ale niezależnie od okoliczności strach zawsze w końcu mija. Młody człowiek zyskuje czas by pomyśleć o tym, że może nauczyć się uspokajać swoje ciało i przejmować kontrolę nad swoimi obawami (strasznymi myślami, intensywnością emocji, reagowaniem na nie). Zadanie, dzięki unaocznieniu obszarów podlegających i niepodlegających kontroli,  może stanowić punkt wyjścia do akceptacji lęku jako naturalnej reakcji organizmu oraz dalszej pracy nad strategiami radzenia sobie z nim.

Obszar radzenia sobie z trudnościami

Ważne jest dla mnie by pokazać, że w życiu każdego człowieka pojawiają się trudności i nieuchronnie każdy doświadcza stresu. Rozmawiam z dziećmi o tym, że czasem każdy potrzebuje drugiej szansy i tego by o siebie zadbać, a my sami możemy być dla siebie źródłem siły i troski (nie zawsze jest ktoś kto może lub chce nam to dać). 

Podobną drogę przechodzę z dziećmi w odniesieniu do pozostałych kategorii: złości i relacji, rozmawiając o tym, że czasem, zupełnie niepotrzebnie,  marnujemy dużo czasu i energii martwiąc się i starając się zmienić coś na co nie mamy wpływu zamiast ukierunkować energię na to, co możemy zrobić dla siebie.

Narzędzie “Obszary wpływu” możecie kupić w naszym sklepie.

Autor: Aleksandra Świdzikowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *